post-title Treguesit e Cilësisë 2018-11-21 13:05:30 yes no Posted by: Categories: Nisatel

Treguesit e Cilësisë

Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në internet ( Q1I-Q7I) dhe raporti i treguesve të cilësisë për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në telefon  ( Q1F-Q9F)

Raportimi QOS për aksesin në internet Q1I-Q7 I tremujori 1Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori 2


 

Raporti i treguesve të cilesisë për tremujorin e parë 2019


Raporti i treguesve të cilesisë për tremujorin e dytë 2019


Raporti për treguesit e cilësis për akesin në internet Q1I-Q7I për tremujroin e tretë 2019 


Raportimi QoS për aksesin në rrjetin telefonik Q1F-Q9F për tremujorin e tretë 2019Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e katert 2019


Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i katert 2019


Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i pare 2020

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e dyte 2020-1

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e trete 2020-1

Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i trete 2020-1

Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i katert 2020-1

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e katert 2020-1

raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i pare 2021

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e pare 2021

Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i dyte 2021

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e dyte 2021

Lini një Përgjigje

Partners  |  Info: There are no items created, add some please.