post-title Treguesit e Cilësisë 2018-11-21 13:05:30 yes no Posted by: Categories: Nisatel

Treguesit e Cilësisë

Raporti i treguesve të cilesisë  nga viti 2021 deri ne vitin aktual 2024.
Gjithashtu  për shërbimin në internet ( Q1I-Q7I) dhe Telefoni ( Q1F-Q9F)  raporti i treguesve të cilësisë nga viti 2021 deri ne vitin 2024.
 

raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i pare 2021
Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e pare 2021
raportimi-QOS-per-aksesin-ne-internet-Q1I-Q7I-tremujori-i-dyte-2021
raportimi-QOS-per-aksesin-ne-internet-Q1I-Q7I-tremujori-i-dyte-2021
Raportimi-QoS-per-aksesin-ne-rrjetin-telefonik-Q1F-Q9F-per-tremujorin-e-dyte-2021
Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i trete 2021
Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e trete 2021

Leave a Reply

  • ÇERTIFIKATË ISO 18001
  • ÇERTIFIKATË ISO 27001
  • ÇERTIFIKATË 9001
  • ÇERTIFITKATË ISO 14001