post-title Treguesit per cilesin 2018-2019 2018-11-21 13:05:30 yes no Posted by: Categories: Nisatel

Treguesit per cilesin 2018-2019

Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në internet ( Q1I-Q7I) dhe raporti i treguesve të cilësisë për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në telefon  ( Q1F-Q9F)

Raportimi QOS për aksesin në internet Q1I-Q7 I tremujori 1Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori 2


 

Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e parë 2019


Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e dytë 2019


Lini një Përgjigje

Partners  |  Info: There are no items created, add some please.