standard-title Kush Jemi

Kush Jemi

NISATEL Sh.p.k
Themeluar si service provider në vitin 2002.
licensuar nga AKEP (Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare ) si Operator Publik i Telekomunikacioneve.
Nisatel është e para komapani private e liçensuar në Shqipëri për të ofruar shërbimie fikse në zonat urbane nga 15 Qershori i vitit 2007, si edhe ISP më e madhe tani në rrethin e Vlorës.
Aktualisht shërbimi shtrihet ne qytetet Vlorë, Tirane, Durres,Lezhe etj.
Aktualisht mbulojme me rrjet 100 % të qytetit të Vlorës dhe zonave të tjera turistike dhe industriale si edhe komunat e rrethit Vlorë.
Gjithashtu një rrjet i gjerë i fibrave optike është ndërtuar dhe vazhdon të zgjerohet.
Ne aktualisht ofrojme shërbimiet e telefonise fikse TDM, IP Telephony, Internet Access, Data Transmission, Leased Lines, VPN, Security Cameras ,Remote Control, etc.
Rrjeti yne është i ndertuar bazuar në produkte dhe zgjidhje të teknologjisë së kohëve të fundit.
Furnizuesit tanë kryesore janë Iskratel(Slovenia), Alcatel(France), Cisko, Pyrsman, Sental(Germany), Zhone(USA), etj.
Qëllimi strategjik i aktivitetit të kompanisë është të ofrojë shërbime të sigurta dhe funksionale. Projektimi dhe ndërtimi i këtyre teknologjive është realizuar në bashkëpunim me partnerët tanë të huaj dhe ndërkombëtar, si edhe nga kualifikimi i pandërprerë i stafit tone teknik.
Klientet tanë janë te ndarë në dy kategori:
1. Kategoria Familiare
2. Kategoria Biznes
Disa biznese që shfrytëzojnë teknologjinë tonë dhe kane akses nëpërmjet rrjetit tonë në telefoni, internet, trasmetim të dhënash, rrjete virtuale, transmetim me fibra optike etj, jane :
Gjykata e Apelti Vlorë, Prokuroria e Rrethit Vlorë, Prokuroria e Apelit Vlorë, Drejtoria e Policisë Vlorë, Bashkia Vlorë, Birra Norga,
Top Channel(Transmetime Live), TVSH, TVKLAN, Shërbimi Ushtarak Italian në Vlorë, Banka Procredit, Tirana Bank, Sanpaolo Bank,
Universiteti Ismail Qemali ,Universiteti Pavaresia, Shkollat Jo Publike, Zyra e Legalizimeve Vlorë,
Qëndra e Stërvitjes Baza e Ushtrisë Bunavi-NATO, Supermarket CONAD, Dega Ushtarake Vlorë, Drejtoria e Bujqësisë Rajonale Vlorë, Inspektoriati i Punës Vlorë, si dhe shumë zyra të sherbimit avokati, noter, agjensi sigurimesh, hoteleri, turizem, etj.
Nje tjetër epërsi e Nisatel është dhënia e zgjidhjeve si edhe lehtësimi i shërbimeve të telekomunikacionit në mënyrë fleksibël për çdo rast nga ana tekniko ekonomike, sipas nevojave të veçanta të çdo klienti.
Shërbimi yne tek klienti është 24/7, duke mënjanuar çdo difekt të mundshëm në një kohë të shkurtër, duke siguruar një cilësi optimale, si edhe çimimet e ofruara janë ato me të ultat në tregun e telekomunikacioneve
.  
Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në internet ( Q1I-Q7I) dhe raporti i treguesve të cilësisë për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në telefon  ( Q1F-Q9F)
Raportimi QOS për aksesin në internet Q1I-Q7 I tremujori 1
Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori 2
Raportimi QOS për aksesin në rrjetin telefonik Q1F-Q9F tremujori 2