standard-title paguaj

paguaj

Paguaj shërbimin e internetin nëpërmjet paypal (paypal ofron shërbimin më të sigurt të pagesave online) 

Kjo faqe është në testim e sipër NISATEL dë të vijë me sisitemin e pagesave online shumë shpejt. 

Faleminderit!!!