post-title TELEFONI http://nisatel.al/wp-content/uploads/PHONE1.png 2018-08-01 10:14:13 yes no Posted by: Categories: Familje

TELEFONI

TELEFONI
Telefonia Nisatel

Nisatel për shërbimin e telefonisë përdor teknologjinë më të fundit VoIP, me cilësinë më të lartë të zërit, për të ofruar shërbimin e telefonisë fikse me kostot më të ulta

Leave a Reply

  • ÇERTIFIKATË ISO 18001
  • ÇERTIFIKATË ISO 27001
  • ÇERTIFIKATË 9001
  • ÇERTIFITKATË ISO 14001