post-title Treguesit e Cilësisë 2018-11-21 13:05:30 yes no Posted by: Categories: Nisatel

Treguesit e Cilësisë

Raporti i treguesve të cilesisëe për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në internet ( Q1I-Q7I) dhe raporti i treguesve të cilësisë për tremujorin e dytë 2018 për shërbimin në telefon  ( Q1F-Q9F)


Raportimi QOS për aksesin në internet Q1I-Q7 I tremujori 1 Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori 2 Raporti i treguesve të cilesisë për tremujorin e parë 2019 Raporti i treguesve të cilesisë për tremujorin e dytë 2019 Raporti për treguesit e cilësis për akesin në internet Q1I-Q7I për tremujroin e tretë 2019 Raportimi QoS për aksesin në rrjetin telefonik Q1F-Q9F për tremujorin e tretë 2019 Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e katert 2019 Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i katert 2019

Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i pare 2020

Raportimi-QoS-per-aksesin-ne-rrjetin-telefonik-Q1F-Q9F-per-tremujorin-e-pare-2020

Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e dyte 2020-1

raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i pare 2021
Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e pare 2021
raportimi-QOS-per-aksesin-ne-internet-Q1I-Q7I-tremujori-i-dyte-2021
raportimi-QOS-per-aksesin-ne-internet-Q1I-Q7I-tremujori-i-dyte-2021
Raportimi-QoS-per-aksesin-ne-rrjetin-telefonik-Q1F-Q9F-per-tremujorin-e-dyte-2021
Raportimi QOS per aksesin ne internet Q1I-Q7I tremujori i trete 2021
Raportimi QoS per aksesin ne rrjetin telefonik Q1F-Q9F per tremujorin e trete 2021

Leave a Reply

  • ÇERTIFIKATË ISO 18001
  • ÇERTIFIKATË ISO 27001
  • ÇERTIFIKATË 9001
  • ÇERTIFITKATË ISO 14001