TELEFONI

Posted by: Categories: Familje

Telefonia Nisatel Nisatel për shërbimin e telefonisë përdor teknologjinë më të fundit VoIP, me cilësinë më të lartë të zërit, për të ofruar shërbimin […]

TELEVIZION

Posted by: Categories: Familje

IPTV Nisatel Struktura e internetit me fibër optike pranë Nisatel ofron mundësinë e pasjës së një shërbimi më cilësor dhe pa ngarkesë për cilesine […]